Efektivní komunikace s žáky a jak se jí naučit – opravovat chyby, chválit a motivovat.

200

V ceně je zahrnuté:

  • video z přednášky
  • texty k problematice
  • 20 minutová online konzultace

Popis

Mluvíme na žáka způsobem, který jej skutečně podporuje? Dokážeme používat efektivní způsoby komunikace, nebo jenom opakujeme komunikační vzorce z minulosti?

Verbální komunikace je naším základním nástrojem: opravujeme chyby, potvrzujeme správnost hraní, chválíme, zadáváme úkoly, motivujeme atd…. Pokud při vyučovaní používáme způsoby komunikace, které představují pro žáka psychické ohrožení, žák se začíná v první řadě soustředit na vlastní obranu a eliminování těchto pocitů. Přitom vnímání sdělení je odsunuto až na druhou kolej.

  • Ukážeme si prvky respektující komunikace, kde chválení a kritizování není tou správnou cestou.
  • Seznámím vás s vnitřní a vnější motivací.
  • Na praktických příkladech si ukážeme jak efektivně komunikovat na hodině.