Sleva!

Receptár nápadov pre malých muzikantov

140 130

Žiacky zošit pre prípravné ročníky

Popis

Koncept zošita je postavený na príbehu o dvoch deťoch, ktoré sa učia základom hudby. Tými je sprevádza dve postavičky – pán Oštiepok a pani Špagetka. Celé prostredie, v ktorom sa príbeh odvíja je hudobná kuchyňa. Zámerom bolo odovzdať malým deťom fakty pútavým spôsobom.

Zošit je rozdelený do 3 kapitol, pričom každá kapitola končí praktickou časťou, kde si získané zručnosti dieťa precvičí.

  1. kapitola: Hudobné metrum, Zvuk a tón, reč a spev, Uvoľnenie tela i hlasu, Základné označenie tempao a dynamiky, Hra na telo
  2. kapitola: Rozdelenie dôb, rytmické slabiky, Hudobné abeceda, Notopis a notová osnova, Kľúče, Výroba vlastných hudobných nástrojov
  3. kapitola: Takty, Názvy nôt, Výroba hudobných nástrojov, Narodeninová oslava

Každé nová látka je rozdelená do týchto krokov:

  1. Učivo – nové zručnosti a informácie sa dieťa učí skrze pútavý príbeh
  2. Aktivita – nové zručnosti si môže hneď vyskúšať a prežiť ich na vlastnom tele
  3. Symwriter – pre lepšie pochopenie sme zaradili do každého učiva jeho podobu v grafických symboloch. Tento spôsob pomáha dieťaťu si látku lepšie zapamätať a porozumieť jej.
  4. Tvorím a precvičujem – aktivity, ktoré dieťa robí v zošite, alebo jeho pomocou (vyplňovanie, kreslenie, lepenie, rytmizácia atď.)

Zošit obsahuje aj nálepky, noty na vylupovacie (na rytmické alebo intonačné cvičenia), notovú osnovu, prehľadné tabuľky, nové pesničky a hravé hudobné partitúry.

Formát zošita je A4, farbený tlač, počet strán 40, krúžková väzba

Další informace

Hmotnost 242 g