Receptář nápadů pro malé muzikanty – žákovský sešit pro přípravné ročníky.

130

1154 skladem

Kategorie:

Popis

Sešit je rozdělen do 3 kapitol, přičemž každá kapitola končí praktickou částí, kde si získané dovednosti dítě procvičí.

  1. kapitola: Hudební metrum, Zvuk a tón, Mluvní a zpěvní hlas, Uvolnění těla i hlasu, Základní tempové označení a dynamika, Hra na tělo
  2. kapitola: Rozdělení dob, Rytmické slabiky, Hudební abeceda, Notopis a notová osnova, Klíče,Výroba vlastních hudebních nástrojů
  3. kapitola: Takty, Názvy not, Výroba hudebních nástrojů, Oslava narozenin

Každé nová látka je rozdělená do těchto kroků:

  1. Učivo – nové dovednosti a informace se dítě učí skrze poutavý příběh
  2. Aktivita – nové dovednosti si může hned vyzkoušet a prožít je na vlastním těle
  3. Symwriter – pro lepší pochopení jsme zařadili do každého učiva jeho podobu v grafických symbolech. Tímto způsobem pomáhá dítěti látku lépe uchovat a porozumět jí .
  4. Tvořím a procvičuji – aktivity, které dítě dělá v sešitě, nebo jeho pomocí (vyplňování , kreslení, lepení, rytmizace atd.)

Další informace

Hmotnost 242 g